POSLJEDNJE VIJESTI ...

05. Maj 2008

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (Projekat br. P093461)

Objavljen tender za izgradnju postrojenja za proizvodnju vode «Bolje sestre», pumpne stanice i vodostana «Reljići» i za sanaciju rezervoara «Đurmani»

Ovaj poziv za dostavljanje ponuda je u skladu sa opštim obavještenjem o projektu koje je objavljeno u Development Business-u izdanje br. 717 od 17. decembra 2007. godine

 

Vladi Crne Gore je odobren kredit od strane Međunarodne asocijacije za razvoj za Projekat razvoja održivog turizma u Crnoj Gori i planirano je da dio ovih kreditnih sredstava bude utrošen na plaćanja po ugovoru za nabavku, instalaciju i izgradnju postrojenja za proizvodnju vode «Bolje Sestre», pumpne stanice i vodostana «Reljići» uključujući sanaciju rezervoara «Đurmani» po ugovoru br. MSTDP- WSF- 005.

 

Javno preduzeće «Regionalni vodovod Crnogorsko primorje» sada upućuje poziv za dostavljanje zapečaćenih ponuda od strane kvalifikovanih ponuđača za sljedeće usluge:

 

Partija 1: Nabavka, instalacija i izgradnja postrojenja za proizvodnju vode «Bolje Sestre» koje se nalazi u sjevernom dijelu basena Skadarskog jezera (pristupni put, vodozahvat, potisni cjevovod, rezervoari, lokalni putevi, pomoćni objekti);

 

Partija 2: Nabavka i instalacija mašinske, elektro i tehnološke opreme u pumpnoj stanici «Bolje Sestre» i nabavka, instalacija i izgradnja pumpne stanice «Reljići» (rezervoar, pumpna stanica, snabdijevanje električnom energijom, pomoćni objekti), vodostana «Reljići» i sanacija rezervoara «Đurmani» sa instalacijom hlorne stanice.

 

>> Kompletan tekst Oglasa

10. april 2008

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (Projekat br. P093461)

POTPISAN UGOVOR ZA IZGRADNJU KONTINENTALNOG DIJELA REGIONALNOG VODOVODA

Dana 08. Aprila 2008. godine, nakon sprovedene tenderske procedure definisane pravilima nabavki Svjetske Banke, a u sklopu PROJEKTA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (Projekat br. P093461), potpisan je ugovor za izgradnju kontinentalnog dijela regionalnog vodovodnog sistema.

 

Najpovoljniju ponudu sa finansijskog i tehnickog aspekta dostavila je firma "Strabag" iz Austrije sa kojom je i potpisan Ugovor. Ugovor je podijeljen u dvije partije i to:

 

- Partija 1: Izgradnja kontinentalnog dijela regionalnog vodovoda - KOPNENI DIO SISTEMA:  poliesterski (GRP) gravitacioni cjevovovod precnika 1000 mm, ukupne duzine cca 11.100 metara, potisni celicni cjevovodi 2xDN700 mm, duzine 1.800 metara i poliesterski (GRP) DN1100 mm duzine 5010 metara.

- Partija 2: Izgradnja kontinentalnog dijela regionalnog vodovoda - PODVODNI DIO SISTEMA, celicni cjevovodi DN800 mm i DN700 mm, u duzini od cca 8600 metara (pojedinacno).

 

Ukupna vrijednost Ugovora je 16.870.506,36 Eura, od cega je:

Partija 1: 8.220.214,68 Eura

Partija 2: 8.650.291,68 Eura

Navedeni iznosi su bez carine i PDV-a

25. mart 2008

PROJEKAT REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA CRNOGORSKOG PRIMORJA

POTPISANI UGOVORI ZA IZGRADNJU SJEVERNOG I DIJELA JUZNOG KRAKA REGIONALNOG VODOVODA

Nakon sprovedenih tenderskih procedura definisanih pravilima nabavki EBRD-a i Svjetske Banke, a u sklopu projekata REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA CRNOGORSKOG PRIMORJA (Projekat br 36875) i PROJEKTA RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (Projekat br. P093461), potpisani su ugovori za izgradnju sjevernog i dijela juznog kraka regionalnog vodovodnog sistema.

 

Za izgradnju sjevernog kraka od rezervoara "Djurmani" do Budve u duzini od 25.498 metara, dana 14.03.2008. godine, potpisan je Ugovor sa firmom "Integral Inzenjering" iz Banja Luke (Bosna i Hercegovina). Ukupna vrijednost ugovorenih radova je 14.298.230,33 Eura (bez carine i PDV-a).

 

Izgradnja dijela juznog kraka regionalnog vodovoda od rezervoara "Djurmani" do prekidne komore "Cafe" (opstina Bar) u duzini od 16.700 metara, povjerena je firmi “Gintas Construction Contracting and Trade Inc” (Turska). Ugovor je potpisan 24. marta 2008. godine, a ukupna vrijednost radova je 5.784.179,37 Eura (bez carine i PDV-a).

27. decembar 2007

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (Projekat br. P093461)

IZGRADNJA KONTINENTALNOG I JUŽNOG KRAKA SISTEMA ZA REGIONALNO VODOSNABDIJEVANJE CRNOGORSKOG PRIMORJA - POSEBNO OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

Vlada Crne Gore je primila kredit u iznosu od 10 miliona US$ od Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) za Projekat razvoja održivog turizma u Crnoj Gori (MSTDP), pri čemu se dio sredstava namjerava utrošiti za plaćanja po ugovoru br. MSTDP-CSB-003 - Izgradnja kontinentalnog i južnog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja:

 

Partija 1: Kontinentalni krak – kopneni dio;

Partija 2: Kontinentalni krak – podvodni dio;

Partija 3: Južni krak - Sekcija R. „Đurmani“ - P.K. „Ćafe“

 

Javno preduzeće za vodosnabdijevanje, tretman i odvođenje otpadnih voda i odlaganje čvrstog otpada „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ ovim putem poziva kvalifikovane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za sljedeće ugovore:

Partija 1: Izgradnja kontinentalnog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja kroz region Skadarskog jezera, na dionicama: - Ponari – Željeznička stanica „Zeta“ i Virpazar - PS „Reljići“: GRP cjevovod DN 1.000 mm, L=9.700 m; - PS „Reljići“ - Vodostan „Reljići“: Paralelni čelični cjevovodi u jednom rovu 2xDN 700 mm, L=1.200 m; - Vodostan „Reljići“ - R. „Đurmani“ GRP cjevovod DN 1.100 mm, L=4.900 m

Partija 2: Izgradnja kontinentalnog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja kroz region Skadarskog jezera na podvodnim dionicama: - Ulazak u Malo Blato – Ponari: Paralelni čelični cjevovodi DN 800/DN 700 mm, L=1.500 m; - Željeznička stanica „Zeta“ - Virpazar: Paralelni čelični cjevovodi DN 800/DN 700 mm, L=7.700 m.

Partija 3: Izgradnja južnog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja u opštini Bar, od rezervoara „Đurmani“ do prekidne komore „Ćafe“: čelični cjevovod DN 700 mm, L=16.700 m.

 

>> Kompletan tekst  oglasa

23. novembar 2007
PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (MSTDP) - EFEKTIVNOST KREDITA

Nakon potpisivanja finansijskog sporazuma i ugovora o projektu MSTDP izmedju Vlade RCG, Svjetske Banke i J.P. Regionalni Vodovod, kancelarija Svjetske Banke u Crnoj Gori dala je zvanicnu potvrdu da  finansijski sporazum, za sredstva odobrena pod IDA uslovima, postaje efektivan pocev od 26. Novembra 2007. godine.

 

>> Opsirnije

09. novembar 2007

PROJEKAT REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA CRNOGORSKOG PRIMORJA (Projekat br 36875):

POTPISAN UGOVOR O KREDITU

Ministar finansija dr Igor Lukšić i šef Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Marek Lorinc potpisali su danas u Podgorici Ugovor o garanciji za Projekat "REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA CRNOGORSKOG PRIMORJA". Takođe, izvršni direktor Regionalnog vodovoda Zoran Bošnjak potpisao je, sa šefom Kancelarije EBRD, gospodinom Lorincom, Ugovor o kreditu za navedeni projekat.

 

Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je J.P. “Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje” zajam od 15 miliona eura, kako bi podržala izgradnju i rehabilitaciju sjevernog kraka regionalnog vodovodnog sistema, kojim bi se iz Skadarskog jezera obezbijedile dodatne kolicine vode za piće za opštine na crnogorskom primorju.

Taj projekat koji je razvijen u bliskoj saradnji sa Svjetskom bankom, obezbijediće dugoročno održivo rješenje vodosnabdijevanja primorskih gradova i predstavljaće dobru osnovu za proširenje crnogorskog turističkog potencijala.


Evropska banka za obnovu i razvoj finansiraće rehabilitaciju i izgradnju sjevernog dijela sistema koji će obezbijediti vodosnabdijevanje Budve, Tivta, Kotora i Herceg Novog, dok će Svjetska banka finansirati izgradnju vodozahvata na izvoristu "Bolje Sestre" u basenu Skadarskog jezera i izgradnju  kontinentalnog i južnog dijela regionalnog vodovoda, kojim će se obezbijediti dodatne kolicine vode za opstine Bar i Ulcinj.

J.P. “Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje”, koje uzima zajam, državno je preduzeće, osnovano da bi se obezbijedile dodatne količine vode lokalnim vodovodima koji su u službi primorskih opština Crne Gore. EBRD kreditni program ima i garanciju crnogorske Vlade. Podijeljen je na dva zajma u periodu od dvije godine, kako bi se prilagodio profilu investicionih potreba zemlje.

„Teško je obuhvatiti značaj projekta «Regionalni vodovod» za Crnu Goru, pošto on predstavlja bitan preduslov njenog budućeg ekonomskog razvoja», kazao je ministar finansija Igor Lukšić prilikom potpisivanja ugovora o garanciji. Pošto je turizam glavni rastući sektor u Crnoj Gori, obezbjeđivanje sigurnog i neprekidnog vodosnabdijevanja na primorju je od strateškog značaja za zemlju, pa je tome Vlada i dala najviši prioritet.

Marek Lorinc, šef kancelarije EBRD u Podgorici, kazao je da će projekat pomoći implementaciju glavnog programa izgradnje vodovodnog sistema na crnogorskom primorju. “Ovim programom Banka daje podršku glavnim infrastrukturnim potrebama u zemlji, što pruža dobre izglede za kontinuiran rast u sektoru turizma, na način koji će omogućiti turizam visoke klase”, rekao je gospodin Lorinc.
Dopunski fondovi za taj program očekuju se i od kompanije Adriatic Marinas. Dodatna tehnička podrška biće obezbijeđena od strane Evropske i Svjetske banke u sveukuopnom rukovođenju programom, monitoringu i implementaciji.

 

(Izvor: Sajt Ministarstva Finansija)

 

09. novembar 2007

PROJEKAT REGIONALNOG VODOSNABDIJEVANJA CRNOGORSKOG PRIMORJA (Projekat br 36875):

IZGRADNJA SJEVERNOG KRAKA SISTEMA ZA REGIONALNO VODOSNABDIJEVANJE CRNOGORSKOG PRIMORJA - POZIV ZA TENDER

Ovaj poziv na tender je u skladu sa Opštim obavještenjem o nabavci za ovaj Projekat koji je objavljen na zvaničnom sajtu Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj pod brojem 5551 – GPN- 36875 7. juna 2007. godine.

 

Javno preduzeće za vodosnabdijevanje, tretman i odvođenje otpadnih voda i odlaganje čvrstog otpada JP «Regionalni vodovod Crnogorsko primorje» u daljem tekstu «Poslodavac» namjerava da iskoristi dio kreditnih sredstava Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (Banka) za troškove Projekta regionalnog vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja (Projekat ID 36875).

 

Poslodavac ovim putem traži zapečaćene ponude za sljedeće ugovore koji se finansiraju iz dijela kreditnih sredstava:

 

Partija 1: Izgradnja sjevernog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja od rezervoara «Đurmani» do prekidne komore «Perazića Do». Ugovor uključuje isporuku, montažu i izgradnju gravitacionog cjevovoda od daktilnog livenog gvožđa prečnika 900 mm u ukupnoj dužini od 11.548 m uključujući odgovarajuću cijevnu infrastrukturu (muljni ispusti, vazdušni ventili, spojevi na odvojcima, anker blokovi) i fitinge – cijevni materijal (ventili, mjerači protoka, oprema za kontrolu protoka). Lokacija na kojoj se ugovor realizuje obuhvata dio Crnogorskog primorja od Sutomora do Petrovca.

 

Partija 2: Izgradnja sjevernog kraka sistema za regionalno vodosnabdijevanje Crnogorskog primorja od prekidne komore «Perazića do» do pumpne stanice «Budva». Ugovor obuhvata isporuku, montažu i izgradnju gravitacionog cjevovoda od daktilnog livenog gvožđa prečnika od 800 mm (dužine 7.420m) do prečnika 700 mm (dužine 2.086 m) i GRP gravitacionog cjevovoda prečnika 700 mm (dužine 4.444 m), uključujući odgovarajuću cijevnu infrastrukturu (muljni ispusti, vazdušni ventili, spojevi na odvojcima, anker blokovi) i fitinge – cijevni materijal (ventili, mjerači protoka, oprema za kontrolu protoka). Lokacija na kojoj se ugovor realizuje obuhvata dio Crnogorskog primorja od Petrovca do Budve.

 

>> Tekst  oglasa

27. septembar 2007

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI-Objavljeno opste obavjestenje o nabavci i zahtjevi za iskazivanje zainteresovanosti u okviru donacije GEF-a

Vlada Republike Crne Gore je primila sredstva u iznosu od 10 miliona US$ od strane Svjetske banke za potrebe Projekta razvoja održivog turizma u Crnoj Gori (MSTDP) i aplicirala je za 350.000 US$ kao donaciju za pripremu projekta u okviru GEF strateškog partnerstva za investicioni fond velikog morskog ekosistema Mediterana, pri čemu se dio sredstava namjerava utrošiti za plaćanja nabavke opreme, radova i konsultantskih usluga u okviru ovog projekta.

 

Predloženi projekat razvoja održivog turizma (MSTDP) će pomoći Crnoj Gori u boljem planiranju i primjeni integrisanog pristupa u upravljanju obalnim područjem, a u cilju smanjenja degradacije obale i istovremeno poboljšanja razvoja turizma u skladu sa životnom sredinom.

 

>> Tekstovi  oglasa

10. septembar 2007

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI (MSTDP) - POTPISAN UGOVOR O KREDITU

Nakon zavrsetka serije procedura i pregovora, koji su sa Svjetskom Bankom trajali posljednje dvije godine, u okviru projekta odrzivog razvoja turizma u Crnoj Gori (MSTDP) steceni su uslovi za pocetak realizacije projekta izgradnje regionalnog vodovoda za crnogorsko primorje sa izvorista "Bole Sestre" (basen Skadarskog Jezera).

 

Naime, 28. avgusta 2007. godine potpisan je finansijski sporazum i ugovor o projektu izmedju Vlade RCG, Svjetske Banke i J.P. Regionalni Vodovod.

 

>> Opsirnije

20. jul 2007

PROJEKAT RAZVOJA ODRŽIVOG TURIZMA U CRNOJ GORI-ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE ZAINTERESOVANOSTI: "Izrada projekta rehabilitacije hidro-tehnickog tunela Sozina"

Vlada Republike Crne Gore je zatrazila kredit od Međunarodnog udruzenja za razvoj (IDA) za predlozeni Projekat razvoja odrzivog turizma u Crnoj Gori, pri cemu se dio sredstava namjerava utrositi za placanja po ugovoru za izradu projekta rehabilitacije hidro-tehnickog (evakuacionog) tunela Sozina u Republici Crnoj Gori.

 

Hidro-tehnicki (evakuacioni) tunel Sozina je lociran u neposrednoj blizini saobracajnog tunela Sozina. Izgradjen je iz primarnog razloga prolaska cijevi regionalnog vodovodnog sistema sa kontinentalnog dijela na obalni dio kroz planinu Sozina. Za vrijeme izgradnje saobracajnog tunela Sozina, J.P. "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje", koje je i vlasnik hidro-tehnickog tunela, se slozilo da se ovaj tunel privremeno koristi i za potrebe evakuacije iz saobracajnog tunela. Trenutno stanje hidro-tehnickog tunela ne zadovoljava neophodne tehnicke zahtjeve za postavljanje vodovodne cijevi, kao ni za potrebe evakuacije. Shodno tome, trazene konsultantske usluge predvidjaju izradu projektne dokumentacije za rehabilitaciju hidro-tehnickog (evakuacionog) tunela "Sozina" u skladu sa nacionalnom i legislativom Evropske Unije.

 

>> Kompletan tekst oglasa

12. jun 2007

REGIONALNI VODOVODNI SISTEM ZA CRNOGORSKO PRIMORJE: OBAVJESTENJE O NABAVCI

Javno preduzece “Regionalni vodovod Crnogorsko primorje” – Budva je apliciralo za kreditno zaduzenje kod Evropske Banke za Rekonstrukciju i Razvoj (EBRD), u cilju finansiranja izgradnje i rehabilitacije sjevernog kraka regionalnog vodovodnog sistema za primorski region Republike Crne Gore. Predlozeni projekat ima ukupnu procijenjenu vrijednost od cca 18 miliona Eura. Kompletan tekst obavjestenja o nabavci  objavljen je na sajtu EBRD-a.

 

Obavjestenje o nabavci (engleska verzija)

10. jun 2007

ZAVRSENI RADOVI NA IZGRADNJI DIJELA REGIONALNOG VODOVODA DUZ NOVOG BULEVARA U BUDVI I SETALISTA RAFAILOVICI - KAMENOVO

Radovi na izgradnji dijela sjevernog kraka regionalnog vodovodnog sistema u opstini Budva, realizovani su u okviru investicija opstine Budva na izgradnji novog bulevara i setalista izmedju Kamenova i Rafailovica.

 

J.P. Regionalni Vodovod je participiralo u ovim investicijama za vrijednost gradjevinskih radova potrebnih za izgradnju cjevovoda, a za nabavku i montazu cijevnog materijala, nakon sprovedene tenderske procedure, realizovan je ugovor sa Korporacijom „Poliester“ A.D. Priboj.

 

>> Opsirnije

11. april 2007

POTPISAN UGOVOR ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA VODOZAHVATA ZA REGIONALNI VODOVODNI SISTEM CRNOGORSKOG PRIMORJA NA IZVORIŠTU "BOLJE SESTRE"

Na osnovu zahtjeva za pretkvalifikaciju projektanata raspisanog 15. juna 2006. godine i izbora projektanata zasnovanog na metodi Svjetske banke “Izbor zasnovan na osnovu kvaliteta i cijene”, a u skladu sa procedurama definisanim u priručniku Svjetske banke: „Izbor i zapošljavanje Konsultanata od strane korisnika kredita Svjetske banke“, iz maja 2004. godine, J.P. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje je dana 10.04.2007. godine potpisalo Ugovor sa Scott Wilson ltd (U.K.) u saradnji sa IK Consulting engineers d.o.o. (Srbija).

 

Ugovorom se predvidja izrada Glavnog projekta za najkompleksniji dio regionalnog vodovodnog sistema, tj. vodozahvat, tretman i transport vode na izvorištu "Bolje Sestre". Rok izrade Glavnog projekta je 4 (četiri) mjeseca. Ukupna finansijska vrijednost ponude prvorangiranog ponuđača (sa PDV-om) iznosi 206.095,50 €.

 

10. april 2007

Projekat održivog razvoja turizma u Crnoj Gori (MSTDP): Okvirna politika raseljavanja

Svrha Okvirne politike raseljavanja je da utvrdi politiku, principe, institucionalne aranžmane, rasporede i mehanizme finansiranja svake kupovine zemljišta koja bi se mogla realizovati radi projekta. Operativni cilj ovog Okvira je da pruži smjernice svim interesnim stranama u projektu koje učestvuju u ublažavanju negativnih socijalnih uticaja projekta, kako bi osigurali da se kao posljedica projekta ne pogorša socijalni i ekonomski položaj lica pogođenih projektom.

 

Okvirna politika raseljevanja (pdf format)

02. april 2007

POTPISAN UGOVOR ZA KONSULTANTSKE USLUGE AZURIRANJA I OPTIMIZACIJE GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNOG VODOVODNOG SISTEMA ZA CRNOGORSKO PRIMORJE – OBALNI DIO

Nakon sprovedene tenderske procedure za izbor konsultanta, J.P. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje je 02.04.2007. godine potpisalo ugovor sa konzorcijumom Građevinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i IK Consulting engineers za usluge AŽURIRANJA I OPTIMIZACIJE GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNOG VODOVODNOG SISTEMA ZA CRNOGORSKO PRIMORJE – OBALNI DIO.

 

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 135.000 Eur (bez PDV-a), a rok za zavrsetak aktivnosti je 4 mjeseca.

 

Imajući u vidu vremenski period kada je Glavni projekat rađen (1991-1997), kao i nove ulazne parametre vezane za vodni deficit koji su rezultat studija urađenih u prethodnom periodu, javila se potreba za analizom i izmjenom projektne dokumentacije. Takođe, osnovana je pretpostavka da će optimizacijom sjevernog i južnog obalnog kraka regionalnog vodovoda biti značajno smanjeni investicioni troškovi njihove izgradnje, u odnosu na investicuju koja bi bila neophodna u slučaju da se krene u izgradnju shodno postojećoj projektnoj dokumentaciji.

 

16. mart 2007

U toku izgradnja poliesterskog (GRP) cjevovoda DN700 na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovoda duz bulevara u Budvi

Radovi na izgradnji poliesterskog (GRP) cjevovoda DN700 na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovoda izvode se paralelno sa gradjevinskim radovima na buducem bulevaru u Budvi. Ukupna duzina cjevovoda je cca 1090 metara, a polaze se u zelenom pojasu koji dijeli dvije saobracajne trake buduceg bulevara.

 

>> Opsirnije

27. februar 2007

Potpisan Ugovor o isporuci i montazi poliesterskog (GRP) cjevovoda DN700 na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovoda u duzini od 1200 metara

Nakon sprovedene tenderske procedure za nabavku , transport i montažu poliesterskog cjevovoda DN700 u dužini od 1200 metara, na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje (duž bulevara u Budvi), dana 27.02.2007. godine potpisan je Ugovor sa Korporacijom „Poliester“ A.D. Priboj. Ponuda ispunjava sve zahtijeve predviđene Zakonom o javnim nabavkama i tenderskom dokumentacijom.

 

>> Opsirnije

05. februar 2007

Nacrt Studije procjene uticaja na životnu sredinu regionalnog sistema vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja sa izvorišta „Bolje Sestre“

U skladu sa Operativnom politikom Svjetske Banke br.4.01 vezane za izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu i informisanja javnosti J.P. Regionalni vodovod Crnogorsko primorje objavljuje da je nacrt Studije procjene uticaja na životnu sredinu regionalnog sistema vodosnabdijevanja Crnogorskog primorja sa izvorišta „Bolje Sestre“ dostupan javnosti na zvaničnom web sajtu ovog Javnog preduzeća.

 

>> Nacrt studije, (855 KB, pdf format)

28. decembar 2006

Tender za nabavku, transport i montazu poliesterskog cjevovoda DN700 na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovda

Na osnovu člana 35. Zakona o Javnim nabavkama ( Sl.list RCG br. 46/06.) JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje oglasava poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku, transport i montažu poliesterskog cjevovoda DN700 u dužini od 1200 metara, na dijelu sjevernog kraka regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje.

>> Opširnije ...

07. oktobar 2006

Projekat MESTAP: IZGRADNJA TRECE FAZE NA SANITARNOJ DEPONIJI "LOVANJA"

Svjetska banka, odnosno Međunarodna asocijacija za razvoj je stavila na raspolaganje Vladi Republike Crne Gore sredstva koja su namijenjena za Projekat zaštite osjetljivih turističkih zona na Crnogorskom primorju (MESTAP) pri čemu je dio sredstava opredijeljen za finansiranje kvalifikovanih troškova pod Ugovorom za građevinske radove na Sanitarnoj deponiji Lovanja – treća faza (Ugovor br. B-THP-005).

 

>> Opširnije ...

28. jul 2006

Zahtjev za iskazivanje zainteresovanosti: AZURIRANJE I OPTIMIZACIJA GLAVNOG PROJEKTA REGIONALNOG VODOVODNOG SISTEMA ZA CRNOGORSKO PRIMORJE – OBALNI DIO

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Republike Crne Gore i pravilom javnih nabavki broj PJN 42, J.P. „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“ (Klijent) oglasava zahtjev za podnosenje izjava o zainteresovanosti kvalifikovanih dobavljaca za usluge azuriranja i optimizacije glavnog projekta regionalnog vodovodnog sistema za Crnogorsko primorje – obalni dio.

 

>> Opširnije ...

15. jun 2006

AVANS ZA PRIPREMU PROJEKTA ODRŽIVOG RAZVOJA TURIZMA U CRNOJ GORI

Vlada Republike Crne Gore je primila sredstva u iznosu od 857.000 $ od strane Svjetske banke (IDA) za pripremu predlozenog Projekta odrzivog razvoja turizma u Crnoj Gori, pri cemu se dio sredstava namjerava utrositi za placanja nabavke dobara i konsultantskih usluga u okviru ovog projekta.

 

>> OPSTE OBAVJESTENJE O NABAVCI ...

18. januar 2006

Projekat M.S.T.D.P.

Ugovor br. MSTDP-EIA-001, Projektni Zadatak

U cilju zadovoljenja Operativne politike Svjetske banke br.4.01 vezane za izradu studije procjene uticaja na životnu sredinu i informisanja javnosti, J.P. "Regionalni vodovod Crnogorsko primorje" daje na uvid javnosti PROJEKTNI ZADATAK za pripremu Studije procjene uticaja na životnu sredinu radova na sakupljanju i tretmanu otpadnih voda u opštini Ulcinj kao i definisanje okvira mjera zaštite životne sredine koje su povezane sa fizickim investicijama u okviru projekta MSTDP.

>> Opširnije ...


© PEW-MC 2004. All Rights Reserved.